Kjell Morten Dahl style=

Kjell Morten Dahl

Varareprensentant Varareprensentant
Jon Loar Fiskvik style=

Jon Loar Fiskvik

President
Olav Bakken style=

Olav Bakken

Visepresident
Jonn-Børre Olsen style=

Jonn-Børre Olsen

Sekretær
Sigurd Kleiven style=

Sigurd Kleiven

Kasserer